CRAE- Juneda on hem fet un equipament integral de tot el centre.

Ajuntament d’Abrera  on farem les noves oficines de serveis socials ubicades a l’Ajuntament vell.

Parc de bombers de Figueres on hem fet la instal·lació del mobiliari de despatxos, el gimnàs, dormitoris, menjadors i aules diverses.

CRAE Juneda, Aj. abrera, Parc de bombers de Figueres