Vicent Solé Mobiliari ha subministrat el mobiliari per el nou Hospital Psiquiàtric Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Hospital Sant Joan de Déu de Lleida