Vicent Solé Mobiliari ha subministrat una petita ampliació les oficines del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Oficines C.C. del Plà d’Urgell