Vicent Solé Mobiliari ha subministrat mobiliari adaptat per les noves instal·lacions de TRESSORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL a Lleida.

Oficines de la SS a Lleida