La Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè (Tarragona) ha confiat a Vicent Solé Mobiliari el subministre de BANCS DE PLÀSTIC RECICLAT inalterables amb el temps

Residència de Tarragona