Vicent Solé Mobiliari ha subministrat tot el mobiliari de la nova residència Rosa Oriol de Manresa, finançada per la família Tous.

Residència Rosa Oriol Manresa